Щомісячне оновлення Платформи управління навчанням: травень 2023

Керуйте потоком контенту в LMS, отримуйте звіти про активність

Перевірте нове управління потоком контенту в LMS, створене для гнучкості ваших курсів. Тепер ви можете налаштувати набір правил, які дозволять учням отримати доступ до певних видів діяльності та композицій лише після того, як вони завершать попередні. Ці правила називаються воротами.

Умови проходження воріт встановлюються в залежності від прогресу учня наступним чином:

 • Мінімальний прохідний бал для кожної вправи
 • Просто факт виконання вправи (без урахування оцінки)
 • Виконання композиції вправ

Ми також додали правила для визначення того, як прогрес і оцінка в кожній вправі композиції впливають на загальний результат композиції.

Звіт про діяльність учня

Цей звіт показує всі результати за всіма завданнями в композиції, а також за допомогою конструктора звітів. Таким чином, викладачі можуть бачити, наскільки добре кожен учень впорався з кожною вправою в курсі або програмному модулі.

Звіт має два види: з розгорнутими або згорнутими завданнями. Це дозволяє викладачам обирати рівень деталізації для курсу чи модуля, який їм потрібен на даний момент.

Звіт про активність учнів доступний як частина звіту "Початковий" і "Основний". Викладачі та адміністратори можуть змінювати набори даних у цих звітах і зберігати шаблони звітів для подальшого використання.

Оцінювання

Огляд:

 • Розширений текстовий редактор
 • Взаємодія за допомогою перетягування в типах запитань на відповідність і впорядкування
 • Ваги запитань
 • Підказки в вікторинах
 • Метод оцінювання в вікторинах

Новий розширений текстовий редактор та нові можливості для залучення користувачів до продукту Оцінювання

Це доповнення дозволяє авторам та учням легко форматувати текст, легко вставляти фрагменти коду, рівняння та зображення у свій контент.

Основними можливостями текстового редактора є

 • Інструменти форматування тексту, які дозволяють користувачам легко форматувати текст за допомогою низки важливих інструментів (наприклад, форматування шрифтів, списків, заголовків тощо), щоб зробити його візуально привабливим і цікавим.
 • Вбудований код і блоки коду, які дозволяють користувачам вставляти фрагменти коду або цілі блоки коду. Ця функція допомагає авторам демонструвати код і покращувати його читабельність.
 • Рівняння та блоки рівнянь, які підтримують роботу з математичним або науковим контентом. Це дозволяє вставляти рівняння і блоки рівнянь, писати складні формули, математичні вирази або наукові позначення.
 • Вставка та позиціонування зображень, що дозволяє легко інтегрувати зображення в контент, який створюють автори. Ця функція дозволяє вставляти та позиціонувати наочні посібники, діаграми або ілюстрації. Це покращує загальну візуальну привабливість і забезпечує комплексний досвід навчання.

Вагомість запитань

Ми додали можливість призначати різну вагу окремим питанням у вікторинах, що забезпечує більш точну та гнучку систему оцінювання.

Раніше всі питання мали однакову вагу при визначенні загальної оцінки після того, як учень пройшов тест. Тепер автори можуть призначати різну вагу кожному питанню залежно від його рівня складності або важливості для досягнення навчальних цілей...

Підказки в тестах

Автори тепер можуть створювати підказки для окремих запитань і включати їх у вікторини, надаючи учням цінну допомогу та підказки під час виконання завдань.

Автори мають повний контроль над відображенням підказок у вікторинах. Вони можуть увімкнути або вимкнути підказки для кожного тесту, залежно від бажаного рівня допомоги або навчальних цілей завдання. Така гнучкість гарантує, що підказки можна використовувати у спосіб, який найкраще відповідає індивідуальним потребам як автора, так і учнів.

Метод оцінювання у вікторинах

Ця функція дозволяє авторам налаштовувати метод оцінювання відповідно до їхніх конкретних критеріїв оцінювання.

Тепер автори можуть вказати один з цих трьох методів оцінювання, який буде використовуватися для оцінювання відповідей учнів:

 • Все або нічого: цей метод вимагає, щоб учень надав повністю правильну відповідь, щоб отримати позитивну оцінку. Якщо будь-яка частина відповіді є неправильною або неповною, учень отримає 0 балів.
 • Позитивні рівні ваги: Цей метод присвоює однакову вагу всім правильним компонентам відповіді. Учень отримує позитивні бали відповідно до кількості правильних елементів у його відповіді.
 • Позитивні та негативні рівні ваги: Цей метод також присвоює однакову вагу всім компонентам відповіді, але віднімає бали за кожен неправильний елемент. Учні отримують бали на основі кількості правильних компонентів за вирахуванням штрафів за неправильні.