Значні відсоткові покращення у дітей після тренувань Calcularis

Calcularis
Узагальнення процентильних покращень

У перелічених вище публікаціях наводяться сирі значення та z-значення покращень учасників дослідження, що є загальноприйнятим для міжнародних публікацій. У школах, однак, прогрес також часто вимірюється за допомогою процентильних рангів і покращень у процентильних рангах, які порівнюють результати учнів на стандартизованих тестах із середнім балом для учнів у групі. Ці досягнення узагальнені тут для досліджень вищезгаданих публікацій.

Bild
Graphic_PercentileImprovements

Найбільше покращення в процентильних рангах, як правило, було досягнуто для віднімання з великими розмірами ефекту. Діти з математичними труднощами змогли покращити свої результати на 16 балів лише після 6 тижнів навчання. Процентильні ранги також демонструють значні покращення для дітей, які не мали труднощів з математикою на початку навчання.