Ефекти тренінгу Calcularis | частина 1: специфічні для домену зміни

Школа Calcularis

Kohn, J. та ін., 2017, Lernen und Lernstörungen

У цій публікації розглядаються прямі, довгострокові ефекти Калькуларіс. Діти, які брали участь у дослідженні, тренувалися по 20 хвилин п'ять днів на тиждень протягом шести-восьми тижнів (загалом щонайменше 24 рази). Їхній прогрес вивчався безпосередньо після тренувань і під час "контрольного" тесту через п'ять місяців після завершення тренувань.

Bild
Graphic_HRT

Як і в попередніх дослідженнях, результати показали значне покращення результатів у групах, що навчалися за допомогою Calcularis, порівняно з контрольними групами, особливо у відніманні (див. зображення зліва) та оцінці числових ліній. Через п'ять місяців після завершення навчання дослідники виявили, що хоча рівень виконання дітьми арифметичних завдань залишився стабільним, їхні успіхи в завданнях на визначення числової прямої залишилися незмінними. Таким чином, вони дійшли висновку, що Calcularis не просто призводить до покращення результатів у короткостроковій перспективі, але й дозволяє учням розвивати свій прогрес протягом більш тривалого періоду.