Оцінка комп'ютерної навчальної програми для покращення арифметичних навичок та просторового уявлення чисел у дітей молодшого шкільного віку

Calcularis

Раушер Л. та ін., 2016, Frontiers in Psychology

Автори цього дослідження проінструктували одну третину учасників тренуватися з Calcularis, а іншу третину - з Orthograph (тренувальна контрольна група). Третина, що залишилася, була контрольною групою очікування і не брала участі в жодних тренуваннях. Наприкінці дослідження різниця (якщо така буде) у покращенні математичних навичок між групами, які навчалися за допомогою Calcularis та Orthograph, покаже, чи можна пояснити покращення виключно використанням комп'ютерної навчальної програми, яка не тренує специфічні математичні навички. Період навчання становив 6-8 тижнів і складався щонайменше з 24 20-хвилинних тренувальних занять.

Bild
Graphic_NumberLines

Порівняно з контрольною групою очікування і контрольною групою навчання, група навчання Calcularis досягла більшого прогресу у виконанні завдань на побудову числових рядів і віднімання, з помірними і великими розмірами ефекту. У той час як контрольні групи майже не покращили результати виконання завдань на віднімання в умі - або, маючи на 1,7% менше правильно вирішених завдань, навіть дещо погіршили їх, - група, що навчалася за допомогою програми Calcularis, в середньому збільшила кількість правильно вирішених завдань на 18%. Таким чином, дослідження показало, що не використання комп'ютерного навчання саме по собі призводить до покращення результатів, а скоріше навчання, орієнтоване на конкретну сферу.