Розробка та оцінка комп'ютерної навчальної програми Calcularis для покращення числових навичок

Школа Calcularis

Кесер Т. та ін., 2013, Межі в психології

Метою цієї статті було не тільки представити ключові концепції Calcularis (адаптація до користувача, мультисенсорне навчання, моделювання процесу неврологічного розвитку), але й представити результати першого дослідження Calcularis, метою якого було показати, чи стали учні краще справлятися із завданнями на числовій прямій та основними операціями додавання і віднімання в результаті використання Calcularis. Воно також мало на меті з'ясувати, чи відрізняється прогрес у навчанні після 6-тижневого та 12-тижневого навчання, і якщо так, то як саме. Таким чином, діти займалися по 15-20 хвилин три-чотири рази на тиждень протягом 6 або 12 тижнів.

Bild
Graphic_AdditionSubtraction

Діти змогли отримати значну користь від тренувань, причому 12-тижневий період навчання приніс більше користі, ніж шеститижневий. Після 12 тижнів навчання діти змогли розв'язувати задачі з числовим рядом на 30% точніше, а кількість правильно розв'язаних задач на додавання і віднімання зросла на 45%.

Покращення у здатності дітей розв'язувати задачі на віднімання було більшим, ніж у задачах на додавання. Це пояснюється тим, що віднімання загалом було складнішим завданням для дітей на початковому етапі, і тому Calcularis адаптувався, представивши їм більшу кількість завдань на віднімання. Дослідження також показало, що Calcularis автоматично витрачає більше часу на ті сфери, в яких діти більше потребують підтримки.