Bild
Graphic_AdditionSubtraction

Розробка та оцінка комп'ютерної навчальної програми Calcularis для покращення числових навичок

Calcularis

Метою цієї статті було як представити ключові концепції Calcularis (адаптація під користувача, мультисенсорне навчання, моделювання процесу неврологічного розвитку), так і представити результати першого дослідження Calcularis.

Кесер Т. та ін., 2013, Межі в психології

Метою цієї статті було не тільки представити ключові концепції Calcularis (адаптація до користувача, мультисенсорне навчання, моделювання процесу неврологічного розвитку), але й представити результати першого дослідження Calcularis, метою якого було показати, чи стали учні краще справлятися із завданнями на числовій прямій та основними операціями додавання і віднімання в результаті використання Calcularis. Воно також мало на меті з'ясувати, чи відрізняється прогрес у навчанні після 6-тижневого та 12-тижневого навчання, і якщо так, то як саме. Таким чином, діти займалися по 15-20 хвилин три-чотири рази на тиждень протягом 6 або 12 тижнів.

Bild
Graphic_AdditionSubtraction

Діти змогли отримати значну користь від тренувань, причому 12-тижневий період навчання приніс більше користі, ніж шеститижневий. Після 12 тижнів навчання діти змогли розв'язувати задачі з числовим рядом на 30% точніше, а кількість правильно розв'язаних задач на додавання і віднімання зросла на 45%.

Покращення у здатності дітей розв'язувати задачі на віднімання було більшим, ніж у задачах на додавання. Це пояснюється тим, що віднімання загалом було складнішим завданням для дітей на початковому етапі, і тому Calcularis адаптувався, представивши їм більшу кількість завдань на віднімання. Дослідження також показало, що Calcularis автоматично витрачає більше часу на ті сфери, в яких діти більше потребують підтримки.