Bild
Graphic_WithWithoutDyslexia

Комп'ютерне навчання орфографічних навичок у дітей з дислексією та без неї

Calcularis
Grafari (Orthograph)

Перше в історії дослідження вивчало, чи здатні візуальні та слухові тренування в "Конструкторі для школи" сприяти покращенню орфографічних навичок у дітей як з дислексією, так і без неї.

Каст М., Мейєр М. та ін., 2007, Відновлювальна неврологія та неврологія 25

Перше в історії дослідження вивчало, чи здатна зорово-слухова програма Constrcutor for School сприяти покращенню навичок правопису у дітей як з дислексією, так і без неї. У рамках дослідження дві експериментальні групи, кожна з яких складалася з дітей з дислексією та дітей без дислексії, тренувалися за допомогою програми протягом дванадцяти тижнів, одна - протягом весняного семестру, інша - протягом осіннього. Діти займалися по 15-20 хвилин чотири рази на тиждень.

Bild
Graphic_WithWithoutDyslexia

Покращення вимірювали за допомогою словесного тесту на ручці та папері, вимірювання проводили до та після тренувань. Діти, які не використовували "Конструктор" у школі, майже не досягли жодного покращення (0-9%), тоді як ті, хто використовував "Конструктор" у школі протягом весняного семестру, досягли покращення на 19-35%, а протягом осіннього семестру - на 27-35%. Як діти з дислексією, так і діти без дислексії побачили користь від використання Конструктора для школи, хоча покращення було більш вираженим у перших. Дослідники відзначили, зокрема, що діти, які навчалися за допомогою програми, також продемонстрували покращення у написанні незнайомих слів; це свідчить про перенесення знань і навичок не лише з комп'ютерного навчального сценарію на ручку і папір, але й з раніше відпрацьованих слів на нові, не відпрацьовані раніше.