Дослідження

Ефективність навчальних програм Constructor доведена низкою наукових досліджень. Показано, що Grafari (Orthograph) зменшує кількість помилок у середньому на 30% після 12 тижнів навчання, а Calcularis збільшує кількість правильно вирішених завдань на 30-45% залежно від типу завдання (завдання з числовим рядом, додавання, віднімання та ін.) Також доведено зниження математичної тривожності.

Filter by category

Комп'ютерне навчання орфографічних навичок у дітей з дислексією та без неї

Перше в історії дослідження вивчало, чи здатні візуальні та слухові тренування в "Конструкторі для школи" сприяти покращенню орфографічних навичок у дітей як з дислексією, так і без неї.

Grafari (Orthograph)
Calcularis