Дослідження

Ефективність навчальних програм Constructor доведена низкою наукових досліджень. Показано, що Grafari (Orthograph) зменшує кількість помилок у середньому на 30% після 12 тижнів навчання, а Calcularis збільшує кількість правильно вирішених завдань на 30-45% залежно від типу завдання (завдання з числовим рядом, додавання, віднімання та ін.) Також доведено зниження математичної тривожності.

Filter by category

Комп'ютерне мультисенсорне навчання у дітей з дислексією розвитку

Перше в історії дослідження з'ясовувало, чи здатен Конструктор для зорово-слухової підготовки школярів сприяти покращенню орфографічних навичок у дітей як з дислексією, так і без неї.

Grafari
Школа